Individuele Coaching

Onze visie op coaching

Commitment, dat ligt zonder meer aan de basis en is een cruciale voorwaarde om succes te garanderen. Uitgangspunten vormen de waarden, ambities en talenten van de trainee.


Waarom individuele coaching ?

Door te investeren in persoonlijke coaching neemt het zelf accepterend, zelfsturend, zelflerend en zelf-oplossend vermogen toe zodanig dat gewenste resultaten worden bereikt.
Het objectief van individuele coaching is tweeledig: enerzijds het zichtbaar verbeteren van persoonlijke en professionele successen, anderzijds de brug slaan naar tastbare veranderingen in natuurlijk gedrag.


Onze aanpak

De coaching aanpak van Lens is er op gericht kwaliteiten van mensen vrij te maken of verder uit te bouwen om ze in staat te stellen effectiever gedrag te vertonen én dat vooral de gecoachte het nieuwe verworven gedrag of bekwaamheden zó weet te gebruiken dat het hele functioneren aan kwaliteit wint. Met andere woorden:

  • De spiegel voorhouden en een drastisch sensibiliseringsproces opstarten inzake zelfkennis, zelfbewustzijn en zelfreflectie.
  • Effectiever gedrag aanleren en vasthouden zodanig dat het zich ontwikkelt tot natuurlijker gedrag.

Door uit te gaan van eigen waarden en ambities en het effectiever injecteren van talenten, is de trainee in staat performanter om te gaan met belemmeringen die de effectiviteit van het gedrag in de weg staan (zelfsturing). Door die positieve ervaringen stijgt de acceptiegraad (zelfacceptatie) en krijgt de betrokken medewerker meer plezier in dit proces van leren van eigen ervaringen (zelf leren). Pas wanneer dit gebeurt, zal tastbaar en merkbaar verschil in gedrag zichtbaar én blijvend zijn, en ook inzetbaar in andere contexten. (zelf oplossen)

beeleke