Development Center

Net zoals bij een assessment center wordt op systematische wijze het potentieel van een kandidaat in kaart gebracht. Een development center is meer een proces dan een alleenstaande activiteit. De kandidaat krijgt de gelegenheid om zijn competenties te tonen. Nadien krijgt hij ondersteuning met voldoende feedback en wordt hij gestimuleerd om over zijn eigen verdere ontwikkeling na te denken. Zodoende wordt het duidelijker wat de mogelijkheden zijn om verder te groeien of om zich te vervolmaken in zijn functioneren.


In het eindrapport wordt een gedetailleerde beschrijving weergegeven van zowel de talenten als de ontwikkelpunten die betrekking hebben tot de vooraf bepaalde en besproken competenties.schema


logo2


logo3


logo4


logo5


logo6


logo7


logo8


logo9


logo10


logo11


logo12


logo13