Assessment Center

Lens biedt u een maatwerkprogramma voor het selectie- of doorstroom assessment center voor diverse functieniveaus, rollen en competenties, toegesneden op succescriteria.

Het assessment laat ons onder meer toe om op basis van vooraf gedefinieerde competenties inzicht te verwerven en een oordeel te vormen over sterk aanwezige eigenschappen en ontwikkelpunten.
De essentie van de assessmentcentermethodiek: de beste voorspeller van toekomstig gedrag ligt in het vertoonde gedrag in het hier en nu.


Een diversiteit van assessment oefeningen wordt gecombineerd met cognitieve testen, vaardigheids- en persoonlijkheidsonderzoeken. Onze rapportage bevat, naast beoordelingen, een advies voor de vervolgstappen waarbij de benutting van het potentieel centraal staat. Deze informatie geeft onze opdrachtgevers waardevolle ondersteuning bij het nemen van beslissingen over in- en doorstroom van medewerkers.logo2


logo3


logo4


logo5


logo6


logo7


logo8


logo9


logo10


logo11


logo12


logo13

Research & Development

Lens beschikt over een eigen R & D center inzake de ontwikkeling van assessment center tools & instrumentaria en methodieken. Een overview:

  • in-basket oefeningen
  • analyse- en presentatie oefeningen
  • oefeningen in fact-finding & decision making
  • management simulatie opdrachten


icon