verkenning

Bij Lens starten we onze selectieopdrachten met een inventarisatiefase waarin een diepgaand inzicht wordt verkregen in de organisatie en de functie. Het exploreren naar de visie, strategie en cultuur van onze opdrachtgever en het voeren van gestructureerde interviews met een aantal sleutelmedewerkers of managers die een complementaire bijdrage kunnen leveren om de selectiecriteria gedetailleerd in kaart te brengen zijn een must.


uitgebreide functiebeschrijving


Het resultaat is een doorgedreven functiebeschrijving gekoppeld aan vastgelegde competenties en persoonlijkheidseigenschappen.

Ook de aantrekkingskracht/interessewekkers en zogenaamde unique selling points van de opdrachtgever richting potentiële kandidaten verdienen hun aandacht.

netwerk

Onze creatieve rekruteringssaanpak (inzet van een ruime diversiteit aan hedendaagse wervingsmethodieken) gecombineerd met intensief networking en vinger aan de pols houden met high potentials liggen aan de basis van ons uitgebreid kandidatenbestand. Doorgedreven prestatiemotivatie en committment leiden naar succesvolle aanwervingen. Selectie is verder kijken dan facts & figures op het cv.


concreet selectieproces


Ervaring zegt veel maar lang niet alles. We analyseren haarscherp het kennen, kunnen en willen van onze kandidaten en gaan op zoek naar achterliggende essentiële factoren die fundamenteel zijn om een correcte, haarscherpe analyse te garanderen.
Het selectieproces van Lens is er zo op gericht dat we een glashelder en concreet advies kunnen geven wat zich vertaalt in rendement en resultaat.

Lens heeft ondertussen een stévige reputatie in werving & selectie van operationele (specialistische) professonials, mid & higher managementfuncties binnen productie & industrie, techniek, sales, marketing, finance en logistiek. Onze ruime expertise en afgelegd parcours maakt dat we van vele markten thuis zijn.

  • Volledige A-Z procedures
  • (In-house) rekruterings- en selectieprojecten
  • Ondersteuning in deelaspecten van rekruterings- en selectietrajecten.

beeleke